alsinti

alsinti
alsìnti (-ýti), -ìna, -ìno K 1. SD373, M2347 caus ilsti: Nealsìnk arklių, ilgai važiuodamas be jokio atilsio J. Kam aš jus alsìnsiu prašydamas palydėti? Kbr. Buvo ... žirgelio nealsìnti JV316. Senatvėje visi darbai alsìna Grž.
alsìnamai adv.: Alsinamai karšta . | refl.: Tik gaišti ir alsiniesi besitampydama .
2. tr. varginti: Šitie akiniai man netinka – kai paskaitau, tuoj alsìna akis . Alsino savo jie vargais jo ausį Vd. \ alsinti; apalsinti; įalsinti; išalsinti; nualsinti; paalsinti; peralsinti; prialsinti; užalsinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • alsinti — alsi̇̀nti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • alsinimas — alsìnimas sm. (1) K → alsinti 1: Tik nereikalingas arklių alsìnimas su tuo važinėjimu Vlkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apalsinti — apalsìnti J caus. apilsti: Beakėdamas apalsìno arklį Gs. | refl.: Tas kuočės nusidovijęs ir prisisrėbęs barščiais savo, atsigul apsialsìnęs ir su savim kalbėt pagavo K.Donel. alsinti; apalsinti; įalsinti; išalsinti; nualsinti; paalsinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braniūkoti — braniū̃koti, oja, ojo 1. intr. braidžioti, mindyti: Vaikai nuėję ir braniū̃koja po daržus Lp. Bet jau ir nežiūro tų karvių – per dienas braniū̃koja po gerybes! Rdm. Vaikai, nebraniū̃kokit tep ilgai vandeny, da peršalsit Ldvn. 2. intr. šlaistytis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dusinti — dùsinti ( yti), ina, ino tr., dusìnti, ìna, ìno 1. K trukdyti kvėpavimą, alsinti, smaugti: Troškulys dusìno ligonį J. Mane kosulys baisiai dùsina Gs. Nedùsin arklio Dglš. Ant lauko toks vėjas, i teip dùsina Ps. Jau mane baigia laumė dusyt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • granioti — granioti, ioja, iojo tr. vaikyti, alsinti: Negraniok vištų Rg. ^ Du zuikiu sykiu graniodamas, nė vieno nenušausi KlvK …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurlinti — 1 gurlinti, ina, ino tr. S.Dauk alsinti, varginti, žudyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ilsinti — 1 ilsìnti ( yti), ìna, ìno tr. Š, il̃sinti, ina, ino NdŽ caus. ilsti; alsinti: Ilsìno ir pailsìno arklį gražiaĩ (visai) Lp. Tik arklius ilsinì, taip lakstydamas DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išalsinti — išalsìnti tr. išvarginti: Išalsìna tie vaikai tą mokytoją Kt. alsinti; apalsinti; įalsinti; išalsinti; nualsinti; paalsinti; peralsinti; prialsinti; užalsinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaišti — 1 kaišti, ia ( a), ė [K], Š, K.Būg, BŽ517; Kv 1. tr. skusti, gremžti: Aš bùlbes kaišu košei, t. y. skutu J. Kad nederės barzdai skusti, derės bulvei kaišti Skd. Žemaičiai bulves kaiša su kaišekliais KlvrŽ. Eik bulvių kaišti! Plt. Sako, carui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”